Manual PDF Imprimir E-mail

 

Titulo: Detrás de la Cámara. Cómo narrar en imágenes: del guion a la película

(incluye DVD)

Montesinos ensayo, 2011

Autora: Isabel Alba

Ilustraciones: Telmo Basterretxea

Nº de páginas: 256

Sumario: Este libro está pensado para ser asequible y útil a todos aquellos que estén interesados en adquirir conocimientos básicos audiovisuales, sin tener en cuenta su edad, su profesión o su motivación para sumergirse en sus páginas. Esta escrito para quienes tienen algo que decir y quieren aprender a decirlo lo más certeramente posible con imágenes y sonidos, pero también para quienes quieren aprender a ver imágenes o enseñar a ver imágenes a otros de manera crítica. Isabel Alba nos da aquí las claves para escribir un buen guion, nos alerta ante los errores más comunes, y simultáneamente nos ofrece una visión de todo el andamiaje necesario para pasar de la palabra escrita –el guion– a la imagen.

 

Titulo: Kameraren atzetik. Irudien bidez narrazioak egitea: Gidoitik filmera
(DVDa ere badauka)

Montesinos ensayo, 2011

Autora: Isabel Alba

Traductor: Imanol Haro

Ilustraciones: Telmo Basterretxea

Nº de páginas: 256


Sumario: Liburuaren helburua da ikus-entzunezkoan oinarrizko ezagutzak barneratu nahi dituzten guztiek baliabide ulergarri eta erabilgarri bat eskuratzea, irakurlearen adina edo lanbidea edo liburua irakurtzeko arrazoia edozein delarik ere. Norentzat dago idatzita liburu hau? Esateko zerbait duten eta irudien eta soinuen bidez ahalik eta modurik onenean adierazten ikasi nahi dutenentzat, baina irudiak ikusten ikasi nahi dutenentzat edota beste batzuei irudiak modu kritikoan ikusarazi nahi dizkietenentzat ere bai. Isabel Albak gidoi onak idazteko giltzarriak eskainiko dizkigu, ohiko akatsez ohartaraziko digu, eta, aldi berean, idatzizko hitza –gidoia– irudi bihurtzeko behar dugun egitura guztiaren ikuspegia ere emango digu.

 

Titulo: Darrera la càmera. Com narrar en imatges: Del guió a la pel·lícula

(INCLOU DVD)

Montesinos ensayo, 2011

Autora: Isabel Alba

Traductor: Josep Sarret Grau

Ilustraciones: Telmo Basterretxea

Nº de páginas: 256


Sumario: Aquest llibre està pensat perquè sigui assequible i útil a qualsevol que estigui interessat a adquirir coneixements àudiovisuals bàsics, sense considerar la seva edat, la seva professió o les motivacions que el portin a endinsar-se en les seves pàgines. Està escrit per a tots aquells que tenen alguna cosa a dir i volen aprendre a dir-la de la manera més encertada possible amb imatges i sons, però també per a tots aquells que volen aprendre a veure imatges d’una manera crítica o enseyar a fer-ho a altres. Isabel Alba dóna en aquest llibre les claus per escriure un bon guió, ens alerta sobre els errors més comuns i simultàniament ens ofereix una visió de tots els recursos tècnics necessaris per convertir la paraula escrita –el guió– en imatges.